Visualistit

Visuaalinen opetussuunnitelma

Tervetuloa Salon seudun ammattiopiston visualistien visuaalisen opetussuunnitelman pariin. Opinnoissamme yhdistyvät tiimioppiminen ja oikeat asiakastyöt neljään pääteemaan, jotka ovat myymälätila, messut ja tapahtumat, graafinen osaaminen sekä kuvausjärjestelyt. Lähde siis mukaan ja opiskele visualistiksi!

myymälätila

Placeholder image

Myymälätilan ydinosaaminen

Meille on tärkeää myymälätilassa elämyksellisyys ja kiehtova ostoympäristö. Kiinnitämme huomiota myymälätilojen layoutteihin, esillepanoihin ja myymälän graafiseen maailmaan.


messut ja tapahtumat

Placeholder image

Messut ja tapahtumat ydinosaaminen

Messu- ja tapahtumasuunnittelussa yhdistyvät graafinen osaaminen, kuvaus, sosiaalinen media viestintä välineenä, tilan ja ympäristön suunnittelu, elämyksellisyys, asiakaslähtöisyys ja kaupallisuus.


graafinen osaaminen

Placeholder image

Graafinen ydinosaaminen

Graafisessa suunnittelussa meitä kiehtoo erilaiset julkaisuympäristöt, monenlaiset tulostustekniikat ja materiaalit, teippaukset ja raportit, vesileikkuulla toteutetut elementit ja ennen kaikkea puhuttelevat ja mieleenpainuvat visuaaliset ilmeet.


kuvausjärjestelyt

Placeholder image

Kuvausjärjestelyt ydinosaaminen

Valokuvauksen ja kuvausjärjestelyt me ajattelemme verkkokaupan ja sosiaalisen median tukena. Meitä kiinnostaa kiehtovat tarinat, tuotekuvaukset, rakennetut kuvausympäristöt ja fiiliskuvat.